V
6
Modlitba růžence
je něco jako horolezecké záchranné lano,
které nám Panna Maria
podává z nebe.
6
A kdo se na něm bude jistit,
má příslib,
že jeho pád nebude smrtelný.
6
Á
Panna Maria slibuje:
Oč v růženci požádáš,
to obdržíš.
Á
Svatý Dominik
díky růženci
zvítězil nad bludaři.
Á
y
Panna Maria slibuje,
že tě nenechá,
upadnout do hříchu,
že tě vrátí na správnou cestu,
y
když budeš zbožně
uvažovat o tajemstvích
růžence.
y
>
Když pozdravíš
Zdrávas Maria,
>
tak tě Maria uslyší
a jako zdořilá dáma
určitě nenechá
tvůj pozdrav
bez odpovědi.
>
6
Hle,
jakmile se zvuk
tvého hlasu
dotkl mých uší,
6
pohnulo se radostí
dítě v mém těle.
6

8
Svatý otec B16 říká:
neohlížej se po Bohu,
jen když ho potřebuješ,
udělej mu místo
ve svém každodenním životě.
8
Desátek růžence
by možná
takovým místem
taky mohl být, ne?
8

Ú
Svatý otec B16
říká:
neboj se
cesty
proti proudu.
Ú
À
Má duše
je smutná
až k smrti.
Zůstaňte zde
a bděte se mnou!
À
Modlitba růžence
je možností,
jak splnit tu velkou
Boží touhu
À
%
Desátek růžence
v postní době
je Boží tváři
určitě
také milým
pohlazením.
%
Podívej se,
jestli se něco
neotisklo
i do tvé duše ...
%
|
Chovejme se
tak,
abychom se
nemuseli
stydět,
kdyby šel
Pán
kolem.
|
0
Jak říkal Benedikt XVI,
Církev potřebuje především
spoustu tichých
a nenápadných,
kteří budou věrně
žít,
svou víru.

0
-
Pokud
se něco nedaří,
hledejme útočiště
u Pána
a svěřujme se
Mu,
-
nabádá papež
František
-
s
Kdo by
nechtěl
bydlet
na dobré adrese
dokonce
celou věčnost?
s
_
Svatý Otec
František
říká,
_
že
máme svůj život
žít jako dar,
který dáváme
druhým
ne sobě
_
#
Svatý Otec
František
říká,
#
že zázraky se dějí.
Ale je potřeba modlitba!
Odhodlaná,
vytrvalá.
Nestačí
jen něco odříkat.
#
6
Svatý Otec
Pius XII.
říká,
6
že není jistějšího prostředku,
jak svolat Boží požehnání
na rodinu,
než denní modlitba
růžence.
6
image
Ano, můžete se radit.
Nejprve to zkuste sami,
pak můžete pátrat v bibli,
na internetu,
v rodině i v kostele.
Scénkou v kukátku
jde posouvat v prohlížeči
Firefox nebo Chrome,
IE to tak jednodušše neumí.
Dalo by mi to hóóódně práce ...
Touto scénkou
v kukátku se dá otáčet
pomocí těchto šipek
nebo kurzorovými šipkami Ê a É
vlevo a vpravo.
PgUp a PgDown putují scénkami.

Mohl,
ta zlatá věc
je kadidlový
oltář

Mohl, zapátrej
v 15.kapitole
Lukášova evangelia.
Do růžence světla
se ti snad něco bude hodit

Mohl, pátrej
v růženci světla
Ledňáčkovo kukátko
pro poletování
od tajemství k tajemství
image

Scénka č.1

Když zjistíte, co je ta zlatá věc, bude to už snadné. Takže, ke kterému tajemství má naše první scénka nejblíž? Můžete také napsat, jak jste na to přišli, jestli to pro vás bylo lehké a co jste vypátrali zajímavého.

Scénka č.2

znázorňuje jedno Ježíšovo podobenství. Když zjistíte, co tam Ježíš srovnával, tak se vám tajemství vyloupne.

Scénka č.3

Jistě poznáváš tuto starozákonní scénu. Pro jednu z postav nebylo vždy snadné vést Boží lid tak, jak chtěl Bůh. Dovést tebe k našemu tajemství pro ni bude určitě o mnoho snadnější.

Scénka č.4

Někdy se věci dějí jinak, než člověk očekává. Ale Bůh vždy si najde cestu, jak mu vysvětlit, co to znamená.

Tento muž se právě dozvídá, jak se věci mají a že jeho šlechetný úmysl má být ještě šlechetnější. Stojíme na samém počátku jednoho velkého příběhu ...

Scénka č.5

Pro toho, kdo zná všechna růžencová tajemství
to bude tentokrát jednoduché.
Proto se zeptám něco navíc? Víte něco o Živém růženci? Podařilo by se dokonce někomu zjistit, kolik lidí v naší farnosti se v rámci něho modlí právě tenhle desátek?

Scénka č.6

Jedinečná událost. Nic takového nikdo z přítomných už nikdy neuvidí.
Poznáš, na co se ti lidé s trochou opatrnosti dívají? Najít k tomu růžencové tajemství
už bude snadné.

Scénka č.7

Lidská touha po moci se nezastaví před ničím.
Se kterým tajemstvím tato scéna souvisí nejvíce?

Scénka č.8

O několik desítech let později
se opět schyluje k násilí a krutostem.

Scénka č.9

Tentokrát vlastně stojíme v průsečíku
dvou modliteb. Někdo tady zůstal stát
v úžasu. Určitě víte, kdo to byl.
A jaký je to tedy průsečík?

Scénka č.10

O copak jde tady? Lehké, že?
Teď to ještě správně přiřadit
k tomu pravému tajemství.

Scénka č.11

Nad touto scénou při modlitbě
růžence přímo nemeditujeme,
ale jedno tajemství k ní má hodně blízko.

Scénka č.12

Tato scénka je malá, nenápadná
ale velká svým obsahem.
Dokonce zapadá do liturgické doby.

Scénka č.13

I tentokrát nám scénka zapadá
do liturgické doby.
Víc už vám nemusím asi prozrazovat.

Scénka č.14

U některých scén růžencových tajemství
víme přesně, co se dělo. U jiných detaily neznáme,
i když se třeba jedná o dogma naší víry ...

Scénka č.15

U některých tajemství mi to dá trochu přemýšlení,
jak vám to znázornit. Třeba tato scéna. Mezi tajemstvími
zmiňovaná není, i když tajemná byla dost ...
Najít, kterému tajemství je nejblíž, už nebude tak těžké.

Scénka č.16

Pokud jste poznali, o které tajemství jde,
tak asi něco tušíte. Ano, je to tak, dorazili jsme
v našem poletování od tajemství k tajemství na konec.
Ti, kdo se mnou vydrželi až do konce, ať vyčkají.
Dostanou ode mne mejlík, jak přijít k zasloužené odměně ...

Pravidla poletování

Tentokrát budu poletovat nad jednotlivými tajemstvími růžence. Připomínám, že v současné době jich je 20. Nebudu ale poletovat přesně nad jednotlivými tajemstvími růžence, ale budu se snažit kousek poodletět, abyste to neměli nezábavně snadné. Vaším úkolem bude najít k mé scénce to nejbližší růžencové tajemství, které k ní má nějaký vztah.

Můžeme se s někým radit V

A když už ten správný desátek objevíte a pomodlíte se ho, tak mi napište q, abych vám to mohl započítat do soutěže. Chcete-li být zvlášť pilní, pomodlíte se celých 5 desátků příslušného růžence. To mi také můžete napsat, já budu rád a odměňovat bude Panna Maria. A taky napište, jestli jste se obešli bez mé nápovědy.

Kukátkem nejde posouvat V
Kdo je kdo V Tady se dozvíš něco
o hlavních postavách

Ledňáčku, jsem v koncích,
nemohl bys mi pomoct
V