Bílý Kříž 2000

Začínáme
Příjezd
Stavba hráze
Naše řeka
Jídelna
Kroj
Hospodář
Sjezd Dyje
Bahno
Hromada
Lano
Sauna