Naše řeka

Letošní tábor se vše točilo kolem řeky. Už ráno jí patřily první pohledy. Podle toho, kolik bylo zatopeno cestičky, jsme poznali, zda nám přibylo či ubylo vody. Na cestičce se odehrávaly tvrdé vnitřní boje, když šlo o ranní koupel. Řeka se brodila, když se šlo do kostela. Řeka byla hranicí i překážkou při hrách.