Začínáme


Vzadu netrpělivě trčí do vzduchu špice lodí
nedočkavých až se smočí ve vodách Dyje,
vpředu sevřený kruh vodních skautů při úvodním zamyšlení.
Čeká nás malý tábor, budeme mít, doufejme, k sobě blíž.
Ale na druhé straně se zase každá ruka
nepřiložená ke společnému dílu hned pozná.