Bez Javascriptu to nepůjde ;-)

Povolte prosím Javascript nebo zkuste jiný prohlížeč.
Farní rada. To jste nás dostali. Polovina vašich dopisů se týká farní rady. Pozor na záměnu se správní radou. Mimochodem, to by se to ale jinak radilo. Co radilo, řídilo! Ale zpět na zem. Farní radu už máme u nás ve farnosti ještě z doby, kdy se volit nesmělo. Pan farář, muž moudrý, věda že každá rada je drahá, se dal přesvědčit, že by mu farníci měli radit každý druhý týden. Nebo se spíš bavil tím, že sledoval, jak se nemohou dohodnout, co mu poradit. Pan kaplan je muž mladý a dynamický. Přistupuje k tomu asertivně. Potřebu nechat si poradit má asi tak dvakrát do roka. A to si ještě vybere, kdo mu má radit.

A co farní rada může? Stručně řečeno parlament ani senát to není. Ani rada městské části, ani zastupiletstvo. Možná tak školská komise. Ale ta se zase schází se železnou pravidelností a s ještě železnější úporností plodí své zápisy.
Kdo farní radu vlastně tvoří? Jeden z našich čtenářů upozorňuje, že v Setkání se dá najít seznam přizvaných osob. Ano, farní rada je tvořena z velké části přizvanými osobami, i když určité volby, no řekněme volbičky tu byly. Tak například na minulé schůzi jeden z jejích členů vážně zapochyboval, zda je dosud členem. Naopak vy, kteří vtipkujete a tvoříte rýmy rada-zrada, můžete znenadání dostat povolávací rozkaz, který nelze odmítnout.
Takhle si představuje farní radu jeden čtenář.

Ale nic si z toho, přátelé, nedělejte, však vidíte, jak ta demokracie bídně funguje v politice. Nebo snad chcete mít sídliště polepené obrovskými plakáty, se kterých hledí barevný portrét inženýra M. s nápisem Radíme jinak a za zády má v šedém provedení s přiblblým výrazem inženýra M. Nebo naopak.

No a nakonec, chcete přece číst své Oko. A kdo myslíte, že tam toho blbečka, co vynáší informace z farní rady zvolí, co? Nebo snad si myslíte, že by si ho otec Pavel jmenoval do té své poloviny?

Internetové stránky. Hurá, naše farnost má internetové stránky! Všechno, co se u nás šustne, rázem ví celý svět. Stačí, když něco plesknu před kostelem a dokonce týdne už se nad tím mračí ve Vatikánu. A když ne tam, tak aspoň na konzistoři. Tak tyto obavy jsou liché (aspoň pokud jde o Vatikán), v tom obrovském skladišti a smetišti informací, se ten náš malý koutek ztratí. A i když předhodíte naši url adresu spolu s pár meta tegy nějakému z vyhledávacích přežvýkavců jako třeba altavista, ani pak návštěvnost vašich stránek příliš nevzroste a tím hlavním zdrojem drobných přírůstkú počítadla jste vy sami, jak pořád netrpělivě nakukujete, kolik návštěvníků už přibylo. Takže není zas tak velká ostuda, když náhodou některá stránka není ještě hotová. Je to taková výzva pro čtenáře, aby si stěžoval. Autor se pak tetelí, že někdo brouzdá jeho stránkami a vůbec to nebere jako kritiku. Prostě nestíhá. Asi jako jeden dlouhý text, který na straně 10 měl nenápadně vloženu výzvu kdo dočte až sem, má u mě pivo.
Adventní věnce. V sobotu před první adventní nedělí se v Arše žehnaly advetní věnce. Byl to pěkný obřad s důrazem na rodinnou církev. Pár neznámých mladých s kytarou vedlo některé farníky, že jsou to adventisté, což by bylo stylové. Obřad byl pěkný zvláště pro dětské oči. Chvíli trvalo, než se zapálila na každém věnci první svíce, a tak se těm, kteří stáli mimo přímou viditelnost zdálo, že otec Pavel věnce tak důkladně pokropil, že nechtějí chytnout.
Deml psal také ...Nemoc je zlo; nuže přemáhej nemoc, pěstuj zdraví, myj se, větrej, zanech cigaret, choď do tělocviku! Lenost je zlo; nuže přemáhej lenost časným vstáváním, prací, plněním povinností, čiperností, tedy i tím, že půjdeš do Sokola, i když se ti snad nechce...
Žebříček. První neděli adventní se již tradičně objevilo v koutě kostela jezulátko na adventním žebříčku. I při zběžném pohledu bylo vidět, že stojí pohodlně na třetí příčce, opřeno zádičkami o dvě hořejší. Pozornost budí tento fakt, když si uvědomíme. že až bude advent ještě o dva dny delší - štědrý den bude v sobotu - ,bude Ježíšek nucen stát na nej vrchnější příčce a tedy absolutně bez opory. Na řešení tohoto problému jsou různé názory. Ježíšek by mohl být zavěšen na niti, případně na některé příčce den počkat. Zajímavý je též návrh, že by mohl odměřovat blízkost vánoc po celý rok na prodlouženém žebři z kůru. Nicméně zdá se, že abychom nebyli při mši sv. příliš rozptylováni úvahami o příčkách adventního žebříčku, byl nám dočasně uzavřen hlavní chrámový vchod.
Emeritní farní radní. Tohoto titulu může užívat každý, kdo se kdy angažoval ve farní radě. Privilegia z toho plynoucí nejsou malá např. doživotní možnost parkování před farou, nebo oprávnění nosit o Božím těle při průvodu baldachýn. Každý emeritní farní radní si může také nechat vyřezat svou postavičku a přidat ji k betlému, který je v kostele.
Postavička musí ale splňovat následující pravidla. Musí být zhotovena v měřítku 1:7,5 a v prostém pastýřském šatě (aby nám nepřibývalo králů). Vzdálenost od jeslí musí být nejméně třikrát tak velká jako vzdálenost svatého Josefa. Členové farní rady a komunity zároveň, si za svoji postavu ze zatím neznámého důvodu zvolili černouška s pokladničkou.
A nakonec naše malá anketa.
Komu se toto OKO líbí ať udělá čárku do příslušného okýnka.
Líbí se miNelíbí