Bez Javascriptu to nepůjde ;-)

Povolte prosím Javascript nebo zkuste jiný prohlížeč.Tiskové prohlášení. Dostalo se nám důvěry, milí čtenáři, abychom zveřejnili tiskové prohlášení stran našeho nadějného bohoslovce Krtka. Určitě mnozí z vás zrovna nezajásají, ale cesty Boží jsou nevyzpytatelné. A nakonec, ruku na srdce, kdoví, jestli jsme našeho Pána modlitbami za Krtka dostatečně zmáčkli...
Ahoj Oko,
po poslední návštěvě své farnosti si Krtek řek, že je nejvyšší čas lidičkám ve farnosti (kteří Krtka znají) ozřejmit, kudy si "hodlá hrabat tunel".
Zaslechl o sobě totiž neuvěřitelné věcičky. Zároveň by chtěl usměrnit ty, kdo by do něj chtěli vkládat přemrštěné naděje:
Tedy - po zralé úvaze a po poradě s lidmi, na kterých mu záleží, se Krtek rozhodl odejít ze semináře. Nyní žije a pracuje v Praze. Nic víc, nic míň. Všem, kdo se za něj modlili, modlí (a snad i nadále budou modlit), z celého srdce upřímně děkuje. Všechny, které svým rozhodnutím zarmoutil, chápe, a prosí o pochopení. S přáním všeho dobrého

Krtkův tiskový mluvčí


Když se na Svatodušní novéně probíral dar síly doplněný úryvkem z 2. Listu Korintským : "neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný", vzpomněl jsem si na jednu knihu, kterou jsem kdysi četl.
Pan Teodor Mundstock
novela jednoho z našich nejlepších spisovatelů (Ladislav Fuks), se odehrává v období protektorátu. Hlavní hrdina, svobodný stárnoucí muž vybavený žlutou hvězdou a koštětem, den za dnem zametá přidělenou ulici a očekává příkaz k deportaci. S tichým úžasem a nepochopením sleduje proměnu svých přátel i jejich mizení ze života, v kterém je nyní takřka vše zakázáno. A protože nechce jako oni jen pasivně čekat, rozhodne se "připravit na cestu". Začne spát na tvrdé desce, odpírá si i ten malinký kousek jídla, který mu ještě zbývá. Trénuje pokorný pohled, shrbenou chůzi i nošení kufru s povolenými dvaceti kilogramy. Sám si vyrazí zub, který se naučí obratně vyplivovat, protože nic nepotěší dozorce tak, jako když židovi ublíží. A takto připraven čeká na den, kdy bude povolán. Den onen nastává a pan Teodor se skoro radostně chápe kufru, nacvičeným způsobem omotává ruku kapesníkem a pravidelně střídajíc každých dvacet kroků ruce odchází na seřadiště. Je připraven, je silný. Už vidí skupiny lidí před Veletržním palácem, už rozeznává tváře známých, když v tom je sražen autem, které se vyřítilo zpoza rohu. A pan Teodor umírá, aniž by mohl uplatnit cokoliv z toho, co důkladně a pečlivě nacvičil ...
I s tebou.
Druhé čtení na slavnost Nejsvětější Trojice jsme měli z druhého listu apoštola Pavla Korinťanům. Byl to úryvek poměrné krátký, ale zajímavý. Apoštol vyzýval korinstské, aby se křesťansky políbili. To nás zaujalo. Jak asi takový křesťanský polibek vypadal? Jak se lišil od pohanského? Neměli bychom se také křesťansky líbat?

Nebyli jsme asi sami, kdo tak uvažoval, a další větu druhého čtení vnímal jen podvědomě, protože koncovka ...s vámi se všemi, jednoznačně indukovala v lidu Božím spontánní výdech i s tebou. K širokému úsměvu lektora Jeni i celebrujícího otce Pavla.

Na rozloučenou
Na základě exkluzívního pověření
přinášíme vám, milí čtenáři,
pozdrav otce Pavla na rozloučenou:

Loučím se s vámi, bratři,
a hluboce se vám všem klaním;
neboť už smím odejít.
Vracím vám domovní klíč,
vzdávám se nároku na místo v domě
a prosím už jen o požehnání na cestu.
Hluboce se vám všem klaním.
Dlouho jsme byli sousedy;
více jsem přijímal než dával.
Noc přešla v jitro,
lampička zhasla,
zaznělo volání a já jdu
- hluboce se vám všem klaním.

R.Thákur: Gítáňdžali

Zapomenutý kněz?
Letošní léto bylo v námi monitorovaném přilehlém vesmíru ve znamení střídání. Na brněnském biskupském gymnáziu se střídalo poměrně málo. Ve vedení došlo pouze k nějaké výměně na úrovni kolena, byl učiněn jeden neúspěšný pokus o vystřídání profesora. Trochu víc se nám změnila vláda. No a nejvíc se toho změnilo u nás ve farnosti. Dostali jsme nového kaplana. Pavla za Pavla. Nový kaplan už několik týdnů poctivě slouží a farnost si láme hlavu, kam půjde náš bývalý otec Pavel. Nikdo z něj není schopen vylomit, jaká bude jeho budoucí štace. V aktech kúrie nic není! A tak se jako mušky na zapomenutém jablku rojí hypotézy. Určitě i ty, milý čtenáři, nějakou máš. Pokud je pravá a napíšeš nám zavčas, můžeš získat nějakou odměnu. Jenom pro inspiraci pár variant:
  • jde k trapistům
  • nastupuje tajnou misi vojenského kaplana při úderu na Irák
  • bere si roční dovolenou na zotavenou po těžké službě v naší farnosti
  • bude novým generálním vikářem
  • zvláštní pověřenec OSN pro pastoraci maratónských běžců
  • otec biskup na něho při přesunech v diecézi zapomněl

Co třeba si odpočinout takhle?
Tajemství odhaleno.
Tak konečně můžeme udělat tečku za všemi dohady a za naší soutěží. Kolik se to vyrojilo domněnek, proč otec Pavel odešel. Jestli prý není nemocný, poslední dobou se prý nějak zajíkal, nebo jestli v tom nedejbože není nějaká ženská. Podařilo se nám setkat se s naším bývalým kaplanem osobně. A budete se divit, vyhrávají ti, kteří tipovali třetí variantu. Ano, je to tak, už z nás byl prostě utahán a potřebuje si odpočinout. Zatím to zkouší na kole a bláhově se domnívá, že si najde nějaké zaměstnání a odpočine si tam. No, nechme ho přitom a snažme se, abychom neusmýkali dalšího kaplana.