Bez Javascriptu to nepůjde ;-)

Povolte prosím Javascript nebo zkuste jiný prohlížeč.

Po náročných prázdninových expedicích do Norska, Dolomit a Pyrenejí, zvolil otec Pavel letos něco úplně jiného. Sehnat pár nadšenců, nastudovat divadelní kus, jako kočovníci se toulat českým venkovem a těšit se z hloučku diváků, jejichž oči dosud nepřirostly k televizním obrazovkám. Rozhodně to byla vynikající průprava pro hlásání naší radostné zvěsti, která je mnohdy přijímána jako pošetilost či bláznovství. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat exkluzivní reportáž přímo od jednoho z účastníků, věnujeme této události celé číslo Oka.

Týden první : přípravy.
Obýváme cizkrajovskou faru v počtu sedm lidí a jeden doprovodný pes. Ráno se scházíme ve čtvrt na devět k ranním chválám. většina z nás teprv krátce před tím otevřela oči. Otec Pavel už dvě hodiny nahazoval maštal. Pak uvaříme čaj, namažeme chleby marmeládou a posnídáme. Pak znovu uvaříme čaj a jdeme zkoušet.

Jak se nám podařilo zjistit, nahazování maštale v našem kočovném divadle hrálo sice neviditelnou, leč poměrně významnou roli. Otci Pavlovi byla samozřejmě maštal předhazována, když vypadl z role. Nemůže prý dělat dvě věci současně. Podle jistých pramenů tomu však tak nebylo, otec Pavel myslel pouze na maštal, kterou bylo nutno nahodil, aby další workšopy měly společenskou místnost.

Zkoušení probíhá v těchto fázích:

1. Co budeme hrát čili snažíme se pochopit o čem ta hra je. O koloběhu vody v přírodě jsme se sice učili už ve třetí třídě a o střídání ročních dob taky víme své, ale moc to nepomáhá.

2. Kdo co bude hrát čili rozdílení rolí. Není jednoduché rozdělit patnáct rolí a roliček mezi sedm lidí tak, aby každý stihl být v pravou chvíli na scéně, za scénou vyměnit kostým, měnit v pravou chvíli scén i rekvizity. vyluzovat hudební doprovod, hlídat, aby něco nespadlo, případně aby někdo nevypadl z role.

3. Jak kdo bude hrát. Ono se lehko napíše: proměna vloček v kapky vody, ale jak to zahrát. třetí etapou příprav bylo tedy vyřešit, jak se vločky mění v kapky a kapky v páru, jak se naráz ukáže, že kopec není kopec ale skřivan nebo jak z pytle naráz vyrazí severáky, vichřice a vichry, aby vytvořily kupovitou oblačnost.

V poledne jsme jídali chleba s nivou a křeníkem, večer těstoviny na sto způsobů a spokojeně jsme vyráběli kulisy, kostýmy, hudební doprovod a rekvizity. V sobotu přijeli dvojí rodiče, aby odvezli jednoho doprovodného psa, který během našich usilovných zkoušek lezl do bažiny, navštěvoval sousedy a lovil živé i mrtvé zvířectvo.

Při generálce se zjistilo, že nezvládáme, nestíháme, nerozumíme, neumíme, nechápeme... z čehož jednoznačně vyplynulo, že od zítřka nekočujeme. V neděli odjíždějí poslední rodiče a my pijeme čaj a trénujeme.

Čaj se pil neustále. Přátelé, kdo postaví na čaj? Přátelé, voda na čaj už vře! Přátelé čaj je hotov! Přátelé, kdo si přidá čaj?Týden druhý: Otec Pavel má nápad.
V pondělí při odpolední mši svaté dostal Otec Pavel spásný nápad, který zněl: Naložíme vozík a jedeme. Pod slovem vozík si račte představit kovovou konstrukci, se čtyřmi litinovými koly, jednou ojí vpředu a vůbec žádnou brzdou. Váha: půl tuny. s nákladem , který obsahoval scénu, hudební nástroje a spacáky jsme tedy vyrazili. Hned jsme se zase vrátili. Pršelo. Tím se náš výjezd poněkud odložil, takže jsme na premiéru do Mutišova dorazili asi v půl osmé. Tou dobou to vypadalo, že ve vesnici skoro nikdo nebydlí, pokud by i bydlel, je jistě na prázdninách a pokud by nebyl, zůstane jistě sedět u televize. Přesto než jsme postavili scénu, sešlo se asi třicet diváku, převážně děti a mládež, čímž odstartovala naše kariéra kočovného divadla se stálým publikem. Místní mládeži se totiž náš kus tak zalíbil, že nám ještě večer vytlačili vozík mírným klusem na Monserratt a ve středu přišli navštívit naše představení znovu v nedaleké Mutné.
Ale nepředbíhejme. Po noci na Monserratt u jsme se vydali do Janova, v kteréžto vesnici není nic než velký dětský tábor. Tady měli tak přesně naplánovaný program, že na nás neměli čas. tak jsme hráli postiženým, kteří měli čas i prostor a hlavně velkou radost. Smáli se stále, i v dramatických pauzách. Pro nepřízeň počasí jsme už ten den jinde nehráli. Další naše představení bylo ve středu brzy odpoledne v psychiatrické léčebně v Jemnici. Vedení zde měli vstřícné a zahradu krásnou, ale publikum složené převážně z alkoholiků středních let z naší pohádečky moc nadšené nebylo. o to líp se nám hrálo večer v Mutné nejen pro mutišovské publikum. Čtvrteční představení bylo v Cizkrajově na náměstí, ale hlavní část obecenstva tvořili bystrčtí cyklisté, kteří s námi tento týden obývali faru.

Po úspěšné derniéře následovalo posezení při sklence vína a vyprávění zážitků...Zlatý hřeb měl přijít v pátek večer - představení na náměstí ve Slavonicích. Pro nepřízeň počasí se ale nekonal. Přijeli jsme domů v sobotu a naposledy zahráli pro ty, kteří o tom věděli, v neděli večer před naším kostelem. A ti, kteří viděli, ať vám o tom povědí...

Co myslíte, že se dělalo
místo zrušeného představení?
Ano, hádáte správně,
nahazovala se maštal.