Bez Javascriptu to nepůjde ;-)

Povolte prosím Javascript nebo zkuste jiný prohlížeč.
Mikrobus nebo počítače?
Jistě jste milí čtenáři poznali svatého Ignáce píšícího Konstituce své Společnosti Ježíšovy. Při psaní prvních řádků prolétla před světcovýma očima celá budoucí historie jeho řádu. A teď už víme, že těch chrabrých Ježíšových bojovníků byla pěkná řádka. Náš obrázek ho zachycuje v okamžiku, kdy se na chvíli zarazil, protože mu před očima projížděl v nablýskaném Ford Transitu jeden z jeho budoucích synů s hrstkou svých současných i bývalých studentů na lyžařský zájezd do Alp. Svatý Ignác se sice trochu podivil, co vše se vejde do jezuitského slibu chudoby, který právě napsal. Protože však byl mužem neobyčejné vnitřní síly, který prohlásil, že by během čtvrthodiny dokázal znovu nabýt duševní rovnováhu, poté co by se dozvěděl, že jeho řád byl zrušen ( a všimněte si, že ho Pán vzal za slovo a řád mu skutečně na nějakou dobu nechal zrušit),zaváhal pouze chvilku, zamumlal něco španělsky zhruba ve smyslu to se vsákne a pokračoval v psaní.

Tato naše sonda do historie Societas Jesu byla učiněna po té, když studenti přinesli domů, srdceryvnou žádost profesorů informatiky o finanční příspěvky na počítače a programové vybavení. Zatímco krátce předtím Společnost přátel jednoho biskupkého gymnázia se rozhodla vyhovět naléhavé žádosti otce spirituála a věnovat všechny finanční prostředky na nákup mikrobusu.
No a teď se rozhodujte.
Na jedné straně Alpy se svým dokonalým systémem sjezdovek a vleků, kde nemusíte udělat téměř ani krok po rovině a můžete se naplno věnovat pastoraci. Na druhé straně ubohá učebna informatiky s takovými oškubanými žebráky jako je Pentium se 40MB diskem.
Kdo je větší chudák?

Nelamte si s tím hlavu, ať přispějete tam či tam, svatý Ignác si s tím určitě poradí.
Tlesky, tlesky.
Tentokrát musíme obdivně mrsknout okem po Aktualitě z šestého čísla letošního Infa. Pokud vám náhodou unikla, tak vám prozradíme, že šlo o vyjádření obdivu potleskem hudebníkům v kostele. Jedna naše renomovaná muzikantka zde prosí, aby ji posluchači neuváděli do rozpaků případným potleskem, protože její výkon má být chválou Pána a ne zdrojem osobní slávy či uznání.

A tak prosím zatím netleskejte, ledaže byste stejné uznání projevovali i po proměňování. Protože to, že do toho malého kousíčku oplatky v knězově ruce vklouzl sám náš Pán, je takový úžasný výkon, že by se mělo tleskat aspoň hodinu.
Vykrápění.
Náš jáhen Pavel, když byl ve světě na zkušené, poznal v Římě jeden pěkný obřad. Na Tři Krále chodili kněží po farnosti a žehnali byty svých farníků. Přitom se vždy konala krátká pobožnost, při níž se někdy ukázalo, že ten či onen farník se v kostele asi moc neukazuje, protože klopýtá v i otčenáši.

A tak se naši otec a jáhen Pavlové rozhodli, že tento pěkný zvyk zkusí i u nás. Každý zájemce měl na lísteček s adresou napsat dobu, kdy by se mu žehnání bytu hodilo. Většina farníků si však zřejmě řekla, že takové množství návštěv během několika málo dnů naši duchovní otcové, jakkoli jsou mladí a překypující fyzickou kondicí, nezvládnou a o návštěvu nakonec nepožádala. A ta hrstka těch, kteří požádali, si hezky uklidila a čekala. Uplynula hodina, dvě. Buchtu se už nepodařilo uchránit před hladovými krky. Pořádek vzal za své o něco později. Podobná nejistota se rozhostila i následující odpoledne. A ještě jednou. Nakonec se však dočkali, žehnání bylo oznámeno na sobotu v osm hodin. Nikoho samozřejmě nenapadlo, že v osm ráno, a tak svěcená voda skrápěla ještě rozestlané postele, kterážto muka si některé z našich čtenářek dovedou určitě živě představit.
Akademické triduum.
Do naší redakce dorazily značně pozitivní reakce studentů BiGy na přednášky akademického tridua. Přednášelo se o feminismu, Dostojevském, problematice Romů, klonování, astronomii. Stejně jako loni se objevil záhadný tazatel, údajně novinář z Ostravy, který všude kladl dotazy. Rádi bychom podpořili tuto zdařilou akci a přihřáli se příští rok na jejím výsluní. Nabízíme odborníka, který by zaplnil jasně patrnou mezeru v jinak vzácně vyváženém programu přednáškou na téma Syntagmatický pohled na metaforicko metonymickou vzdálenost v paradigmatu mediální komunikace v prvotní církvi.
Hlasování. Určitě jste zvědaví, co se vyklube z hlasování z minulého čísla. My taky. Zatím je to skoro nerozhodně, mírná převaha pro odpověď Ano. Co s tím? Tímto číslem uspokojíme zřejmě zastánce starých pořádků, příště se uvidí. Všem hlasujícím děkujeme za jejich názor.