Bez Javascriptu to nepůjde ;-)

Povolte prosím Javascript nebo zkuste jiný prohlížeč.

Lékař nám předepsal pohyb,
tak se díváme, jestli jsou sršni doma ...
Nechceme vás nechat v nevědomosti,
milí čtenáři, o dění kolem rady školy na biskupském gymnáziu. Naposledy jsme do toho vosího hnízda píchali v Oku 15. On totiž otec Chyba nenesl příliš libě mediální popularitu, kterou jsme ho zahrnuli. A tak jsme sebekriticky zašroubovali svá obdivně kritická pera a nechali otci vikáři, jak se říká, čas na práci. On nelenil. Nechal se zvolit předsedou. Zaradovali jsme se. Bere věc pevně do svých rukou. Na další schůzi překvapivě navrhuje za místopředsedu jedinou zástupkyni rodičů v radě. Ožili jsme nadějí. Brzy jsme o ni přišli. Tím je totiž výčet aktivit otce předsedy uzavřen. Na další dvě schůze se nedostavil. A v současné době už je odvelen do Litoměřic, takže pravděpodobnost jeho účasti na příští radě školy, kde by se měla schvalovat výroční zpráva, lze srovnat asi tak s nadějí na třetí pořadí ve Sportce.
Tím to ale nekončí. Teď se podíváme, jestli jsou sršni doma. Do boje proti radě vytáhl pan ředitel. Jak jsme se dozvěděli na shromáždění rodičů na začátku školního roku, ostouzel zástupkyni rodičů ve sborovně tvrzením, že si neumí udělat pořádek doma. Její syn prý utekl z domu. A považte, bydlel někde na faře. Zástupkyně rodičů tuto argumentaci označila za podpásovou a vysvětlila, že její syn odešel z domova již jako dospělý, bydlí samostatně a pracuje ve školce pro postižené děti jako vychovatel.
Celkem nás podivilo, že na tuto stížnost nikdo z přítomných nezareagoval. Na druhé straně nás potěšilo, že z projevu otce generálního vyznělo, že se radě školy teď bude věnovat za zřizovatele on.

To jsme však netušili, jak to ten dobrý muž myslí. Situaci vyřešil svérázně. Poškozené zástupkyni rodičů prostě vynadal. Otrávila prý atmosféru schůze. Bylo to plivnutí, které ničemu neposloužilo. Shodila pana ředitele před rodiči. Že to prý vůbec přežil.
Posvátní pastýři zase
ať uznávají a podporují
důstojnost laiků
a jejich odpovědnost v církvi,
využívají rádi jejich moudrých rad,
svěřují jim s důvěrou úkoly
ve službě v církvi,
ponechávajíce jim svobodu
a volnost v jednání,
ba ať je povzbuzují,
aby pracovali i z vlastního podnětu.
Ať uváží pečlivě
a s otcovskou láskou
všechny podněty,
žádosti a přání
předkládané laiky,
a mají v úctě a uznávají
též pravou svobodu,
která laikům přísluší
též v pozemské obci.
Lumen Gentium, odst.37

Možná, že stejně vynadal i panu řediteli. Pokud někdo o tom něco víte, dejte nám vědět, panu řediteli by to pomohlo. V brněnské diecézi totiž koluje pořekadlo, že komu dosud nevynadal otec generální, není dobrý křesťan.

Po schůzi jsme zahlédli ve škole dokonce nástěnku nadepsanou Rada školy a na ní zápisy z jednání. Jaké však bylo naše podivení, když jsme se tam vypravili na druhý den, abychom vám ze zápisů něco ocitovali, byly zápisy fuč. A teď už tam není ani nástěnka. Krade se všude, jak s oblibou argumentuje pan ředitel, když si rodiče stěžují na krádeže z uzamčených skříněk.
Není škola jako škola. Třeba na gymnáziu v Řečkovicích má rada školy přímo na růžích ustláno. Schůze jsou s občerstvením, paní ředitelka je spokojená, škola prošpikovaná počítači a studijními a olympiádními úspěchy se to tam jenom hemží.
Internet - čertovo kopýtko. Tak si to čekáme na to církevní schválení. Po tomto čísle si už neděláme velkou naději. Nemáte si prý nic dělat z toho, co se píše na internetu o Bigy. Je to naše škola a oni o ní píší, jako by to byla jejich škola, poznamenal na naši adresu otec generální.
Otec biskup má tři děti. Už se vám derou na jazyk jména dvou starověkých měst. Ale zadržte! Otec biskup k těmto třem dětem přišel teprve včera a to docela počestným způsobem. Naše město navštívila sestra Maria Goretti z Indie a otec biskup se připojil k adopci na dálku. Bude podporovat školní vzdělání tří indických dětí. A na vánoce dostane dopis napsaný v jazyce kannada krásným kudrlinkovým písmem.
No a protože vstupujeme do Evropy, tak krátké resumé pro tu část naší Církve, která má s češtinou potíže:
  • Mater nostra delegata a patre generalissimo castigatur.
  • Non est schola ut schola.
  • Internet ungula diaboli
  • Tres liberi patri episcopi.