Bez Javascriptu to nepůjde ;-)

Povolte prosím Javascript nebo zkuste jiný prohlížeč.
Komunisté. Kdybyste náhodou někdy zahlédli, jak někdo rozebírá střechu na faře, nepodléhejte panice, že všeobecná neúcta k církevnímu majetku pokročila už tak daleko.
Naše fara se musí totiž trochu přebudovat. Stane se z ní takový malý kláštýrek. Jedna chodba, pár cel na jedné straně, pár na druhé. Ti, co se tam nevejdou, protože mají třeba několik dětí, budou prostě chodit spát domů.
Jinak budou na faře a všechen jejich volný čas bude patřit farnosti. No nemyslete hned na úklid kostela, okopávání farní zahrady a vaření osamělým farníkům. Řehole zatím není ještě přesně definovaná. Zatím se pouze ví, že strava bude přísně vegetariánská, vlasy střiženy krátce u hlavy. Jmenovat se to bude farní komunita, členové budou farní komunisté.
Ani biskupství brněnské není bez chyby.Ale není chyba jako chyba. Tento Chyba je vikář pro pastoraci. Takže možná to vůbec nebude chyba, když pan biskup jsa nemocen pověřil jednáním ve věci zřízení rady BiGy právě otce Chybu. Omlouváme se za tiskovou chybu v nadpisu, kde místo chyby mělo být Chyby.
Upřímné pánbůh zaplať všem, kteří přispěli ve dnešní sbírce na ... . No co, těm je dobře. Ale co ti chudáci, kteří informaci o tom, že je sbírka, neudrželi celý týden ve svých přecpaných hlavách. Ti se teď krčí, jako by na ně sypal popel a nejraději by se schovali někam hluboko pod lavice. A není divu. Ona taková představa misionáře, jak mu dojde benzín někde nad pouští zrovna kvůli té mé stovce, není nic příjemného. Objevily se sice názory, že by bylo dobré sbírku připomenout ještě přede mší, nebo dokonce před obětováním. Někdo by třeba sáhnutím hlouběji do peněženky mohl leccos zachránit. Naši duchovní otcové to však nepovažují za vhodné a spíše se zdá, že se nás zřejmě tímto zvláštním způsobem pokoušejí postrčit vpřed v duchovním životě. Nezbývá totiž, než si celý týden opakovat

bude sbírka na misie
bude sbírka na misie
bude sbírka na misie
bude sbírka na misie
bude sbírka na misie
bude sbírka na misie
bude sbírka na misie...

Anebo ... pokaždé dávat jako by byla sbírka. Že by to byl ten pravý důvod?!

Krátí se nám sukně. Ne, ne, tak radostné to zas není. Nejde o to, že se nám ukáže o kousek víc nožek něžného pohlaví, ale jaksi se nám krátí ty černé sukně ministrantů, kterým se v zákristijní hantýrce říká komže. Čím to? Buďto nám ti kluci jako celek rostou - však vzpomeňte na malé postýlky ve Zlaté uličce. Nebo se ty sukně postupně obrušují o podlahu. Anebo, že by ti starší čas od času v modní černé sukni vyklouzli z kostela a za rohem jí obdarovali svou vyvolenou?
Sněmovní kroužky se nám zdárně rozjíždějí. Doufáme, že v naší české církvi po sněmu zůstane kámen na kameni. K detailům se vrátíme v dalších číslech, zatím jen předesíláme pár poznámek, aby někdo nebyl zklamán. Nebude to událost takového významu jako druhý vatikánský sněm. Je téměř jisté, že účastníci sněmu nebudou zasedat v mitrách. Naopak na své si přijdou zastánci latiny. Ta bude jediným úředním jazykem, protože jedině tak se podaří zúžit širokou diskuzi na ta nejpodstatnější témata.

Tajné sdružení matek početných rodin prý podalo k otci arcibiskupovi žádost, aby byla omezena účast otců jejich rodin na sněmovních debatách. Je však více než zřejmé, že Jeho Excelence této žádosti nevyhoví, protože by to bylo silně diskriminující opatření.

Dlažební kostky Bude se opravovat nám. 28. dubna. Proto je potřeba vybrat dlažební kostky v okolí kostela. Ale k čemu že budou použity? Nebude to ani na dláždění farní zahrady, ale ani na opravu fary v Cizkrajově. Podařilo se nám zjistit, že mají být použity k promluvám na pátečních dětských mších, ke kterým jsou právě používány kameny jako pomůcky. Ale až postupem času se ukáže, jestli je budou děti dostávat za odměnu, potažmo zatrest, nebo se z nich jako vyvrcholení tématických promluv postaví betlémská jeskyně.
A nakonec naše malá anketa.
Komu se toto OKO líbí ať udělá čárku do příslušného okýnka.
Líbí se miNelíbí