Bez Javascriptu to nepůjde ;-)

Povolte prosím Javascript nebo zkuste jiný prohlížeč.
Biblické hodiny. Jsou prý docela dobré, jinou příležitost k biblickému vzdělávání v Bystrci nenajdete. Zaměření se posouvá od modlitebního ke studijnímu. Takže pokud nezapomene přijít lektor, přijďte i vy.
Mylná představa o viru chřipky

Představa o viru chřipky:
jenom čtyři až šest dní
budem trochu marodní
a pak zase jako rybky.

Nádech, výdech, klidně dřímáš,
bacily - ty potvory
všemi těla otvory
jako dveřmi k sobě přijímáš.

Naráz bolest v hlavě, v plíci,
vůbec nevíš jaký bacil,
vybral si tvé tělo za cíl.
Co s ním dělat, co mu říci?

Na hosta si musíš zvykat,
jak mu říkat,
tykat - vykat?
raděj antibiotikat.


Základy chrámové signalizace (1). Ze sakristie se vysune ruka oděná bílým rukávem a zatahá za ozdobný střapec visící hned vedle kamenných futer. Ozve se zvučný hlas spřaženého zvonu a vzápětí začnou hrát varhany. To je ideální a velmi častý případ. Někdy se však stane, že se ruka vysune, zatahá, zvon zazvoní, ale z kůru se nic neozývá. Za chvíli se vysune ze sakristie hlava s otazníkem vepsaným ve tváři. Zaspal snad varhaník? Ne, nezaspal, pouze němě signalizuje, že není zcela pod proudem. Tento němý a ne zcela jednoznačný signál chce říci, nemohu hrát, protože nemám jak lidu božímu sdělit číslo písně. Zapomněli jste pustit proud do těch tří světelných tabulek, na kterých já píšu číslice písně. No a vzniklá prodleva zavisí na tom, jak rychle se posádce sakristie podaří signál rozšifrovat. Jsou-li mezi ministranty synové varhaníka, je to otázka sekundy, protože na to oni jsou speciálně cvičeni z domu. Když tam nejsou, může tento němý protest trvat i tak dlouho, že si už i vy začínáte myslet, že varhaník na kůr ještě nedorazil. Co kdyby místo nejednoznačného němého čekání hrábl do kláves a začal nějakou smluvenou melodii, třeba Ach není, tu není ...
Udělej si archu
z goferového dřeva.
V arše uděláš komůrky...

Uděláš v ní spodní,
druhé i třetí patro.

...do boku archy vsadíš dveře

Milénium. Všichni se chystají. Prověřují, nedůvěřují. I v naší na světové poměry velice klidné zemi se poslední dobou přírodní živly ozývají. Hlavně voda, ať už v tekuté či sypké podobě. A tak někdo kupuje čluny a jiný plní sýpky zásobami.

Jak se na to asi chystají bystrčtí katolíci, řeknete si, a strčíte hlavu do dveří fary. A hned je vám jasno. Šestá kapitola první knihy Mojžíšovy jako když vyšije. Ze všech koutů na vám hledí mohutné dřevěné trámy, radost pohledět, i když je to jen smrk. Je potěšitelné, jak se učíme z historie. Když Noe stavěl archu, všichni chodili okolo a pošklebovali se mu. Nakonec sice dostal za pravdu, ale klidu při práci to asi nepřidalo. Pořád dokola vysvětlovat kolemjdoucím, že se nezbláznil. Abychom se tomu vyhli, stavíme pod rouškou projektu na ubytovny.

Otec Pavel je sice výborným plavcem, který by přívalům vod vzdoroval při své kondici jistě dlouhé hodiny, ne-li dny, ale má přece na starosti ostatní. A tak jakmile přívaly vod dosáhnou stropu prvního patra farní budovy, celá půdní vestavba, pečlivě odlehčená, se ladně zakolébá a vypluje směrem k sídlišti, kde bude proplouvat zatopenými ulicemi a povzbuzovat věřící i nevěřící tísnící se kolem výtahových budek na střechách panelových domů.Paní doktorky se zpochybnění platnosti volby velmi dotklo, neboť se na Jana W. obrací s výzvou
Od vás pak očekávám omluvu těm, kteří volbu organizovali a řídili, tedy přípravnému výboru.


No a neměl by pan Jan W. přidat nějaký ten miliónek odškodného za újmu na dobré pověsti? Ne, ne, naše redakce disponuje poměrně přesnými i když nečetnými statistickými daty o návštěvnosti svých stránek. A tak jsme si dali tu práci a spočítali, pokud jsme někde nehmátli vedle, že zmíněná újma činí pouze 621 999 Kč. Takže jsme vlastně panu W. ušetřili skoro 400 tisíc a nebude zřejmě příliš neskromné, když bychom rádi polovinu této sumy viděli na našem palmárním účtu. Pokud tuto sumu obdržíme, věnujeme ji celou na konto boje proti vandalismu na Bigy.
Ke značně kritickému příspěvku k volbám do rady školy na Bigy z minulého čísla se nám podařilo získat téměř exluzivní vyjádření samotné doktorky Smejkalové, z něhož vybíráme:

Pokud jste měl dojem, že průběh volby jakkoli manipuluji, proč jste nevystoupil se svou námitkou okamžitě? Protože jsem vaše jméno nenašla na seznamu osob, které se voleb zúčastnily, předpokládám, že jste jejich průběh pouze osobně sledoval. Pak Vám ovšem unikla skutečnost, se kterou byl seznámen každý volič již při převzetí hlasovacích lístků a na kterou jsem osobně při zahájení volby upozornila. Každý rodič či manželské páry dostaly tolik hlasovacích lístků, kolik jejich dětí studuje na Biskupském gymnáziu. Tedy jeden rodič mohl obdržet tři hlasovací lístky, má-li na škole tři děti a pod.. Pokud hlasovaly manželské páry , pak jen v tom případě, že obdržely dva a více hlasovacích lístků. Tuto skutečnost lze jasně prokázat z prezenčních listin, které se stanou součástí písemného archivu rady školy. K dispozici jsou dále všechny hlasovací lístky a protokol o hlasování podepsaný třemi rodiči, kteří se dobrovolně na místě přihlásili a provedli sečtení hlasů. Tedy pro Ing. Švancarovou bylo odevzdáno skutečně 95 platných hlasů. Žádný zákonný předpis nestanoví, kolik rodičů se má volby svého zástupce do rady školy zúčastnit. Na volbu zástupce rodičů do rady školy byli písemně pozváni všichni rodiče. Lze předpokládat, že se volby zúčastnili ti, kterým není lhostejné, kdo je bude v tomto orgánu zastupovat. Možnost měli všichni stejnou. Pokud ji někdo nevyužil, pak se může těžko pozastavovat nad výsledkem volby.Věci složitý
jsou smutně prožitý
Soutěž. Stále můžete být první v soutěži z čísla 13! Ještě nikdo neuspěl, i když snaha tu už byla. A minulý týden ve středu jste mohli zabodovat!
A nakonec malé hlasování. Chtěli bychom tentokrát navázat na anketu o dětské mši v našem Infu. Přinášíme další otázky:

Kdo ustanovil dětskou mši svatou?
Ježíš při poslední večeři
Don Bosko
Otec Pavel
jiná možnost
Jaký musí být odstup hluku dětských hlasů od hlasu celebrujícího, aby mše byla platná?
40 decibelů
10 decibelů
nemusí být žádný
nevím
Mohou se děti pohybovat volně po kostele?
volně
několik kroků
jen v lavici
nepohybovat
Čím se nejvíc liší dětská mše od nedětské?
promluvou
celebrant by měl mluvit žvatlavým hlasem
není slyšet než děti
mumrajem
nejsou přímluvy
na toto tlačítko už je trochu pozdě ;-)