Odpověď ze strany TV Noe„TV Lux a TV Noe každá vlastnou cestou.“Zdaleka si nejsme jistí, jestli vůbec na tento článek otců Mariána Gavendy a Jozefa Kováčika, uveřejněného v Katolických novinách 2/2008 reagovat. Ono známé „Všechno, co řeknete, může být použito proti vám“, platí nejen při zatýkání zločinců v amerických filmech, ale bohužel i ve skutečnosti, a to dokonce i v realitě vztahů mezi křesťany.

Ostatně překrucování skutečností provázelo spolupráci Telepace s Luxem prakticky po celou dobu, s výjimkou snad prvních dvou, tří měsíců. Jestli nám je něčeho líto, tak to není ani tak rozchodu s Luxem, ale spíše silného narušení vztahů a z toho plynoucí oslabení šance být věrohodným svědectvím Boží lásky, nemluvě o nesčetných hodinách jednání a proježděných kilometrech.

Nechceme se proto pouštět do retrospektivní analýzy, ani nechceme rozebírat jednotlivé části otištěného rozhovoru, či jiných prohlášení našich slovenských spolubratří. Sami si sypeme popel na hlavu, že jsme byli tak mnoho důvěřiví a tak málo prozíraví. Možná, že kdybychom od samého začátku měli po ruce schopné právníky, kteří by hlídali každé naše rozhodnutí a měřili stejným metrem – křesťan nekřesťan, nemuseli bychom se dnes chytat za hlavu při čtení různých prohlášení ze slovenské strany.

Jedno však musíme autorům článku v KN přiznat. Jozef Kováčik mezi jiným říká: „Medzi Slovenskom a Českom sú v súčasnosti už veľmi silné kultúrne a spoločenské rozdiely.“ Nevíme sice, v čem všem je vidí on, ale pravdou je, že zatímco Tv Lux je pod přímou správou Konference biskupů Slovenska – jak se můžete dočíst v citovaném článku, Česká biskupská konference nemá potřebu Tv Noe ani ovládnout, ani ji řídit. Naše vzájemná důvěra nepotřebuje právní aparát, spíše spoléháme na vedení Ducha svatého a čestné jednání. Kdyby představitelé Tv Lux více preferovali právě takové hodnoty, nikdy by nenapsali: „Myslíme si, že česko-slovenský projekt Tv Noe v dnešnej Európe nebol udržateľný, pretože česká strana nedokázala prijať rovnocenné partnerstvo.“

Ale co se stalo, stalo se, nám nezbývá než se z toho poučit a křivdy psát do písku. Nechceme budovat svoje království, ani království katolické církve, chceme přispět k budování Božího království způsobem katolickým - v tom nejvěrnějším smyslu slova. Chceme být totiž světlem světa a solí země pro celý národ i pro naše vzácné přátele na Slovensku či kdekoliv jinde, nevyjímaje těch, kteří na pozvání následovat Krista teprve čekají. Spoléháme se na Boží požehnání, na modlitby i na finanční pomoc, která se zvláště v posledních týdnech tak výrazně rozhojnila. Děkujeme Bohu i vám, naši milí přátelé, vždyť víra se zkouškami pročišťuje a každá krize je předzvěstí nového požehnání.

Představitelům Tv Lux přejeme, aby více spoléhali na Boží vedení a aby co nejdřív vysílali a šířili Evangelium, tedy radostnou zvěst o zachraňující Boží lásce; ve jménu této lásky jim ze srdce žehnáme.

11. 1. 2008, P. Leoš Ryška, P. Martin Holík