TV Lux a TV Noe každá vlastnou cestou[10.01.2008] Katolícke noviny 2/2008

TV LUX a TV Noe sa koncom ROKA rozhodli ukončiť vzájomnú spoluprácu. Obe televízie pôjdu vlastnou cestou. Prečo? dôvody vysvetľuje riaditeľ TV LUX Jozef Kováčik, ktorý bol jedným z iniciátorov vzniku kresťanskej televízie na Slovensku.

Vráťme sa k začiatkom vysielania. Ako vznikla spolupráca s TV Noe? Na jar 2006 sme sa stretli so zástupcami TV Noe Leošom Ryškom a Martinom Holíkom, ktorí nás pozvali, aby sme im pomohli pri rozbehu TV Noe. Poprosili nás o prípravu niekoľkých programov a o dokumentárne filmy z archívu slovenského LUX communication. Zároveň sme sprostredkovali aj nákup programov iných kresťanských štúdií na Slovensku a STV. Slovenskí biskupi tento krok podporili osobitným pastierskym listom.

Takýto začiatok bol obojstranne výhodný. TV Noe mala pokryté náklady na vysielanie, no chýbal im program, ktorý sme, naopak, boli schopní okamžite z našich archívov i výrobou nových programov poskytnúť my.

Spolupráca sa teda zaujímavo rozbehla. Áno, boli sme prekvapení, ako dobre sa začalo vysielanie. Z jedného programu, ktorý sa začal vyrábať v LUX communication v Mlynskej doline, sa postupne ponuka slovenskej strany rozvinula až na približne pätnásť programov, ktoré sme pravidelne dodávali do Ostravy. Vďaka tomu sme začali aj s výrobou dabingov a čo nás najviac potešilo, ukázala sa aj možnosť priamych prenosov. Postupne sme začali prinášať prenosy svätých omší z Dómu sv. Martina a z Univerzitného pastoračného centra v Bratislave. Všetky programy sme dodávali zadarmo. Jedinou podmienkou bolo uvedenie loga TV Lux vo vysielaní, aby diváci na Slovensku vedeli, na aké programy prispievajú.

Ako ste dosiahli, že sa TV Noe pomerne rýchlo rozšírila do káblových sietí? Stálo to veľa námahy aj iných zdrojov. Vždy som sa tešil, keď som pri návštevách farností a kňazských rekolekcií čoraz častejšie počúval, že naši diváci už TV Noe sledujú. Zo satelitu sa dostala do káblových spoločností a na internet. Ako bola televízia financovaná?

Pri prevádzke televízie sú dve hlavné oblasti financovania: prvá je technická a zahŕňa platby za satelitné trasy a vysielacie pracovisko, druhá – programová – zabezpečuje výrobu programu a prevádzku štúdií.

Na začiatku sme boli oslovení, aby sme pomáhali v programovej oblasti a zároveň sme boli uistení, že sú zabezpečené prostriedky na technickú prevádzku. Na výrobu programu sme za pomoci grantov, podpory divákov a investícií z LUX communication vynaložili nemalé finančné prostriedky. Zároveň sme začali prispievať z príjmov Klubu priateľov TV Lux a TV Noe 20 percent i na technickú prevádzku.

Česká strana teda platila väčšinu nákladov spojených s technickou prevádzkou televízie. My sme dodávali program zadarmo. Našou jedinou, no zároveň dôležitou podmienkou bolo, aby počas vysielania našich programov bolo na obrazovke viditeľné logo TV Lux. Ak by sme boli od začiatku zaviazaní zmluvou, ktorá by od nás požadovala aj uhrádzanie vysielacích nákladov, s veľkou pravdepodobnosťou by sme neboli schopní do tohto projektu vstúpiť. A ak, tak by to muselo byť na báze partnerstva, kde by išlo o rovnocenné postavenie i pri vlastnení spoločnosti, ktorej bola udelená licencia na vysielanie. Bez vzájomnej podpory a pomoci by sa TV Noe mohla len ťažko rozbehnúť. Spomenuli ste Klub priateľov TV Lux a TV Noe. Ako sa mu darilo? Klub vznikol pre potrebu vytvoriť komunitu. Pozývali sme našich divákov, aby sledovali TV Noe, všímali si slovenské programy, modlili sa za nás a ak im to umožní finančná situácia, aby nás malou sumou podporili. Malá, ale pravidelná podpora väčšieho množstva priaznivcov umožňuje takýmto projektom prežiť bez potreby silného investora. Zároveň však klub slúžil na budovanie spoločenstva. Dnes má klub na Slovensku zhruba dvetisíc členov. Na riadnu prevádzku televízie ich treba pätnásť- až dvadsaťtisíc. Som vďačný každému členovi klubu za jeho osobný prínos. V tejto oblasti nás na Slovensku čaká ešte dlhá cesta. Budeme v nej pokračovať v Klube priateľov TV Lux.

a Napriek sľubnému začiatku vzniklo medzi TV Noe a TV Lux napätie. Prečo? Myslím si, že najmä preto, lebo Klub priateľov na českej strane nenaštartoval tak, ako to predstavitelia TV Noe očakávali, a pri technickej prevádzke začínali vznikať finančné problémy. Boli sme oslovení, aby sme pomohli. Kým dovtedy bola TV Lux zaviazaná dodávať iba programy, pri myšlienke spolupodieľať sa na krytí technických nákladov bolo potrebné otvoriť aj otázku podielu na spoločnosti vlastniacej licenciu na vysielanie TV Noe. Nepodarilo sa nám však nájsť vzájomne prijateľné riešenie.

Pomocnú ruku podali biskupi. Áno, za tento krok im treba poďakovať. Keď sme u otcov biskupov hľadali na začiatku morálnu pomoc a oporu, sľúbili sme, že ich finančne nebudeme zaťažovať. Po roku a pol vysielania sa zoznámili so situáciou, a keď videli dobré ovocie, ktoré televízia priniesla, prišli s podanou rukou. Ponuka českej strane znela, aby sme začali vysielať spoločne na jednom technickom prostriedku, ale ako dve samostatné televízie. Umožňovalo by to rozloženie výdavkov na technickú prevádzku a zodpovednosť za vlastný program. Pôvodná ponuka bola 50 percent na oboch stranách. Neskôr sme boli ochotní ustúpiť na pomer 70/30 v prospech českej strany. Slovenskí biskupi ponúkli, pravdaže, aj konkrétnu finančnú pomoc. Aj táto ponuka bola však na spoločnom stretnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS), Českej biskupskej konferencie, TV Noe a TV Lux českou stranou nakoniec odmietnutá. Pre korektnosť musím uviesť, že bola nahradená ich ponukou, ktorá však opätovne riešila iba programovú časť, a nie účasť na možnosti samostatného vysielania. Táto ponuka bola v tejto situácii neprijateľná, lebo nám nedávala možnosť budovať klub – a tým ani finančnú udržateľnosť projektu v budúcnosti.

Je teda ukončenie úzkej spolupráce výlučne otázkou týchto nezhôd? Vidíme to ako hlavný a podstatný dôvod. Uvedomili sme si však, že dôvodov je viac. Medzi Slovenskom a Českom sú v súčasnosti už veľmi silné kultúrne a spoločenské rozdiely. Nie je ľahké, ak sa v televízii, za ktorou na Slovensku stoja biskupi, objavia programy, ktoré veriacich viac mätú, ako im pomáhajú v orientácii. Žiaľ, niekoľkokrát sa to stalo. A nie malým dôvodom na obavy bol aj systém vlastnenia licencie. Kým TV Lux je pod priamou správou KBS prostredníctvom správnej rady, na českej strane vlastnia licenciu dve súkromné osoby, hoci kňazi. Jednou z najvážnejších oblastí, ktorá vyvolávala naše obavy, je sústredenie rozhodovacích právomocí do rúk jedného človeka. To všetko nás viedlo práve k úvahám požiadať o samostatnú licenciu.

Čo bude teda nasledovať a čo to znamená pre divákov na Slovensku? S veľkou pravdepodobnosťou v priebehu niekoľkých mesiacov spustíme vlastné vysielanie. Predpoklad je v máji 2008. Dvere si nikto z nás nezabuchol a zrejme v budúcnosti bude možná vzájomná výmena programov. Teraz sa však treba nadýchnuť a ísť samostatnou cestou. Zo začiatku azda skromnejšie. Informovali sme o tom aj doterajších členov klubu, ktorým sme ponúkli členstvo v novom Klube priateľov TV Lux, a veríme, že aj v tejto oblasti prechod na novú formu existencie zvládneme. Boli by sme radi, keby slovenskí diváci podporili výrobu programov, za ktorými budú plne stáť aj biskupi, pretože dnešná doba príliš relativizuje tradičné hodnoty. Rádio Lumen by nemalo zostať v éteri samo a vlastná televízna stanica sa javí ako naliehavo potrebná.

Ako by ste na záver zhodnotili spoluprácu na tomto projekte? Myslíme si, že česko-slovenský projekt TV Noe v dnešnej Európe nebol udržateľný, pretože česká strana nedokázala prijať rovnocenné partnerstvo. Podľa nášho názoru projekt dvoch kresťanských televízií na spoločnom satelite mohol byť inšpiráciou aj pre iné národy. Verme, že v budúcnosti sa forma spoločnej cesty môže ukázať ako schodná. Sme radi, že už teraz si diváci môžu pozrieť všetko najpodstatnejšie z dielne TV Lux v internetovom archíve www.tvlux.sk. Tento rozchod neberieme ako nejakú prehru. Programy, ktoré za ten čas diváci videli, zanechali iste svoju stopu a stálo to za námahu. Odskúšali sa nové sily a veríme, že to dobré bude v inej podobe pokračovať.

MARIÁN GAVENDA