Co TV NOVA neřekla
Daniel Herman, 22.2. 2002 8:00:00
Z domova

Přehled skutečností, které nebyly uvedeny v pořadu TV NOVA "Na vlastní oči", ale které jsou důležité.

Olomouc: Mgr. Karel Kavička, zástupce Arcibiskupství olomouckého ve společnosti Arcibiskupské sklepy Kroměříž, s.r.o., a JUDr. Jiří Šabršula, právní zástupce Arcibiskupství olomouckého, sdělili na dotaz tiskového střediska České biskupské konference následující skutečnosti.

Vinné sklepy v Kroměříži produkují mešní vína od roku 1266 (založil je olomoucký biskup Bruno ze Schaumburka). V době totality zde produkovala mešní vína pro liturgické účely Charita Praha.
Po listopadu 1989 biskupové rozhodli, že Charita se bude věnovat svému vlastnímu sociálnímu poslání. Výrobu mešního vína v Kroměříži přebírá společnost UNITA Praha, s.r.o. Jaroslav Grmolec se stává jejím zaměstancem a vedoucím provozovny v Kroměříži. Arcibiskupství olomoucké má v ruce doklad, kde UNITA Praha žádá po J. Grmolcovi, vedoucím provozu v Kroměříži, úhradu způsobené škody ve výši 132 tisíc Kč. V roce 1993 se UNITA Praha rozhodla ukončit svou účast na výrobě mešního vína a předat tuto výrobu jinému subjektu.

J. Grmolec projevil zájem převzít výrobu mešního vína, která by mu nebyla pravděpodobně svěřena, nebýt přímluvy olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Ten tak učinil na základě doporučení tehdejšího faráře v Hovoranech, bydlišti J. Grmolce. U založení společnosti Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž (dále AVS) byl ještě Ing. Zdeněk Čeřovský, ekonom odstupující UNITY Praha. Tato společnost měla v roce 1994 pět společníků – spoluvlastníků: 4 fyzické osoby (J. Grmolec, Z. Čeřovský, M. Měchura a F. Ondrášek) a jednu osobu právnickou - Arcibiskupství olomoucké. Všechny subjekty měly rovný 20% podíl.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner jako fyzická osoba nikdy nebyl a není společníkem takto ustavené společnosti. Jedná jako statutární zástupce Arcibiskupství olomouckého. Toto zastupování navíc řeší pověřením osoby, která má pověření pro zastupování v této obchodní společnosti, a sám se přímo řízení společnosti nezúčastňuje.
Po odchodu Ing. Čeřovského ze společnosti přechází jeho podíl se souhlasem všech společníků na Arcibiskupství olomoucké, které tak získává ve společnosti 40 %. Obchodní partneři poukazují na nedostatky v činnosti společnosti AVS a požadují na arcibiskupství nápravu nedostatků. Podle názvu se totiž domnívají, že Arcibiskupství olomoucké má ve společnosti rozhodující slovo. Společníci však na změnu společenské smlouvy nechtějí přistoupit a na připomínky spoluvlastníka nereagují nebo slibují nápravu, kterou však nerealizují. To vede ke zvyšování napětí mezi spoluvlastníky.

Arcibiskupství není spokojeno s vysokou fluktuací zaměstnanců, s neprůhledným hospodařením a špatným informováním společníků o výsledcích hospodaření. Proto po splacení všech úvěrů, které zaručovalo, a po vyrovnání závazků podává návrh na své odstoupení ze společnosti s podmínkou změny názvu společnosti v tom smyslu, aby společnost vypustila z názvu adjektivum "arcibiskupské". Návrh je motivován obavou, že případné nedostatky v činnosti společnosti mohou být spojovány se jménem Arcibiskupství olomouckého. Společníci tento návrh zamítají.

J. Grmolec přenáší část výroby z Kroměříže do svého bydliště v Hovoranech s nepravdivým zdůvodněním, že Okresní hygienická stanice v Kroměříži připravuje zákaz výroby v historických prostorách sklepů. Vyměřuje si nájemné ve výši více než trojnásobku nájemného v Kroměříži a začíná si ho vyplácet bez souhlasu spolumajitelů. Společníkům byla předložena smlouva o pronájmu až se zpožděním půldruhého roku s žádostí o její zpětné schválení na Valné hromadě v únoru 2001. Společníci tuto smlouvu zamítají.

V prosinci 2000 obdržela společnost Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, s.r.o výpověď z pronajímaných prostor v Kroměříži z důvodu neplacení nájemného. Ředitel Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Ing. Dvořáček, jako statutární zástupce majitele pronajatých prostor, předložil výpis čtvrtletních splátek nájemného za poslední dva roky. Z tohoto výpisu vyplývá, že z 8 čtvrtletních splátek nezaplatila společnost ani jednu splátku v termínu. Poslední splátka nebyla rovněž splacena, a proto dostává společnost s ředitelem J. Grmolcem tříměsíční výpověď k 28.2.2001. Tím je znemožněno vyrábět mešní víno v historických prostorách, kde olomoučtí biskupové a arcibiskupové vyráběli vína pro liturgické účely po několik staletí.

Arcibiskupství olomoucké jako nepodnikatelský subjekt reaguje na situaci navázáním kontaktů s jiným subjektem znalým výroby vína, aby výroba mešního vína mohla pokračovat. V té době není totiž v ČR jiný subjekt, který by mešní víno s pověřením a pod dohledem církve vyráběl. Arcibiskupství olomoucké zakládá společnost Arcibiskupské sklepy Kroměříž, s.r.o., ve které má po zkušenostech z doby minulé majoritní podíl. Současně jedná o vystoupení ze společnosti Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, s.r.o.

J. Grmolec i proti vůli Arcibiskupství olomouckého odváží celou zásobu vína, včetně jeho podílu, v hodnotě několika milionů korun do Hovoran. Arcibiskupství olomoucké nemá v současné době žádný přehled ani vliv na nakládání se svým majetkem. J. Grmolec ukončuje vyjednávání podáním žaloby o vyloučení Arcibiskupství olomouckého ze společnosti. Nemá zájem se mimosoudně dohodnout. Arcibiskupství olomoucké v souladu s ochranou svého majetku podává rovněž žalobu ke Krajskému soudu v Brně a oznámení o skutečnostech, nasvědčujících tomu, že J. Grmolec neoprávněnou výplatou nájemného spáchal trestný čin. AVS podává žalobu ke Krajskému soudu v Brně, kde žádá, aby soud zakázal nově založené společnosti používat ve svém názvu adjektivum "arcibiskupské". Soud nařizuje změnu pořadí slov v názvu (z důvodu priority, tj. dříve provedeného zápisu), nezakazuje však používat slovo "arcibiskupské". Obě strany se odvolávají k vyšší instanci, čímž rozsudek dosud nenabyl právní moci.
Zároveň spor dvou obchodních společností mění J. Grmolec v útok na osobu olomouckého arcibiskupa J. Graubnera, jehož pověst se snaží poškodit. Tato skutečnost vyplývá z faktu, že jde o kampaň namířenou proti někomu, kdo není skutečným spoluvlastníkem v obchodní společnosti.

V této souvislosti je připomínán případ z roku 1999, kdy tehdejší ekonom Arcibiskupství olomouckého Ing. Jiří Bureš ruší nepoužívaný účet Arcibiskupských vinných sklepů v Kroměříži, s.r.o., z něhož si banka strhává každoročně poplatky za vedení účtu. Ekonom dává příkaz ke zrušení účtu k podpisu arcibiskupovi. Arcibiskup nemůže poznat, že podepisuje příkaz pro jiný subjekt, protože i Arcibiskupství olomoucké má účet u téže banky a podepisování příkazů k bezhotovostním převodům je běžnou součástí denní agendy.
Arcibiskup Graubner se k odpovědnosti v této věci hlásí. Je však třeba připomenout pochybení pracovníků banky, kteří vyřizovali příkaz, podepsaný osobou, která k tomuto účtu nemá podpisový vzor a odpovědnost ekonoma arcibiskupství, který dokument arcibiskupovi k podpisu připravil. Částka 15.800 Kč byla při zjištění tohoto nedostatku ihned převedena na účet AVS Kroměříž, s.r.o. Společnost AVS Kroměříž nebyla tedy fakticky nijak poškozena.

V pořadu TV NOVA "Na vlastní oči" odvysílaném 19.2. se k této věci opakovaně vyjadřovali společníci J. Grmolce nepravdivě. Spoluvlastník F. Ondrášek již dříve mluvil o výběrech z účtu, zatímco šlo o jednorázový akt zrušení účtu. M. Měchura předstíral údiv nad jednáním arcibiskupa, i když dobře ví, že peníze z účtu byly vráceny na účet společníka, tj. AVS Kroměříž. Matoucí je rovněž označování arcibiskupa Graubnera za "bývalého společníka". Skutečnost je taková, že společníkem je Arcibiskupství olomoucké i dnes (tedy nikoli bývalým společníkem), a že se zde neoprávněně a proti jeho vůli nakládá s jeho vlastnictvím.

Redaktor David Vondráček natočil také rozhovor s právním zástupcem Arcibiskupství olomouckého JUDr. Jiřím Šabršulou, který se v odvysílaném pořadu vůbec neobjevil. Rovněž tak byl natočen rozhovor s ředitelem Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, který odvysílán rovněž nebyl.