podezřelé
Naše drahá paní Švancarová,

Po delším pobytu v cizině jsem se vrátil a s hrůzou jsem zjistil, že jste zanechala funkce zástupce rodičů na v radě školy na BIGY. To přece nemůžete udělat a myslet to vážně. Kdo jiný než vy se postaví do čela rodičů v boji proti zvůli profesorského sboru na této škole.
Již mnohokrát jste v brilantních diskusích s vedením školy přesvědčila mnohé z nás, že právě vy jste poslána tímto úkolem. Nemůžete sama položit mandát, který jsme vám svěřili. Naopak, musíte usilovně bojovat a my, vaši příznivci, Vás budeme podporovat.
Připravujeme petici za vaše znovuzvolení do rady školy a budeme vés přesvědčovat, abyste dokonce kandidovala na post ředitele. Uděláme vše pro to, aby byl vypsán konkurz a aby vám byl tento úkol svěřen. Protože jenom člověk jako vy, je zárukou správné výchovy našich dětí.
Vy jistě dokážete splnit naše tak dlouho skrývanaá očekávání. Ještě jednou vás vyzýváme k obnovení boje a modlíme se za vás. Přípravný výbor za vaše znovuzvolení a posléze jmenování ředitelkou.
Nebojte se je nás již dost velký počet, abyste se o nás mohla opřít.

za všechny ing. Nováková Alena