Etický kodex Oka

Tento etický kodex vznikl dle vzoru etického kodexu Christnetu, který se nám velmi líbí, ale do kterého se samozřejmě nemůžeme ani při nejlepší vůli vtěsnat.

  1. Věci složitý jsou špatně prožitý (J.Volf).
  2. Neúplnost informací není důvodem, aby se před čtenáři Oka ukrývaly.
  3. I zrnko pravdy si zaslouží, aby bylo v Oku zveřejněno.
  4. Lidstvo tak nutně potřebuje pravdu, že ji musíme čtenářům přinášet, i kdybychom si ji měli vymyslet.
  5. Pravda je jednoduchá. Nic není tak složité, aby se to nedalo pojednat v několika větách.
  6. Žádný subjekt nemůže požadovat, aby se o něm psalo nebo nepsalo nebo aby se psalo určitým způsobem.
  7. Většina toho, co napíšete či vymyslíte, už tady byla, ale přestává být reálně možné to ověřit. Neuznáváme tedy žádná práva typu Copyright. Téměř vše z Oka může být bez omezení šířeno.
  8. Dary, pozornosti, cestování zadarmo, zvláštní zacházení nebo privilegia novináře Oka k ničemu nezavazují a proto je můžeme přijímat v neomezené míře. Stejně tak státní či církevní úřady a hodnosti.
  9. Nemáme-li se utopit v redakční práci, musíme se smířit, že se v našich textech vyskytnou nepřesnosti a chyby, v krajním případě i pravopisné.
Tento Etický kodex vznikl na podkladě Etického kodexu Epsilon Společnosti naivních žurnalistů.