Směřování vzhůru

Snaha směřovat vzhůru je jednou ze základních tendencí
našeho rostlinného světa. Zvlášt se to daří třeba bukům.
Takový vrostlý bukový les směřuje vzhůru přímo impozantně.
Ale tentokrát mě přímo udeřil do očí jiný obraz.
Ulomená borovice. To je úžasné!
Vzhůru za každou cenu.

Borovice přijde o svůj vrchol
a jen co boční větev trochu zesílí,
už ji žene původním směrem.
A nahoře se vytvoří koruna,
jako by se nic nedělo.
A ulomená borovice se zapojí
svou náhradní korunou mezi ostatní.

Kéž bychom to uměli také.
Jak říká básník,

zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát

Po neúspěchu vytvořit náhradní řešení
a hned, jak to bude možné,
začít zase stoupat směrem,
o kterém víme od pradávna
a který znamená cestu k tajemnému Tvůrci,
který nám zanechává tak výmluvná znamení.